WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

XXIV Liceum Ogólnokształcące

26 lutego 2021

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

 

 

Na stronie szkoły trudno znaleźć kompleksowe informacje na temat działań szkoły na rzecz  upowszechniania wiedzy o historii obozu na Przemysłowej. Jedynie w Planie pracy na rok szkolny 2018/ 2019, w rubryce - Organizacja imprez szkolnych motywujących do aktywności, kreatywności i odpowiedzialności uczniów - udało odnaleźć się zapis: Przygotowanie Seminarium historycznego wraz z częścią artystyczną upamiętniającego likwidację Obozu dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (termin - 1.06.2019r.). Wskazanie na seminarium znalazło się w bezpośrednim sąsiedztwie Organizacji obchodów 75-lecia likwidacji getta łódzkiego.

 

Na stronie Stowarzyszenia "Komitet Dziecka" umieszczono zapis:

 

W dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 12 przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych              Szeregów zostaną uhonorowane osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz dzieci - za piękną            postawę i pracę na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wsparcia i życzliwości.

Medal Serce Dziecku przyznawany jest raz w roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez    Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową, w skład której wchodzą uczniowie łódzkich szkół.

W dniu 16 maja 2019 roku Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone m.in. przez samorządy uczniowskie                z województwa łódzkiego i Łodzi. Medale są trwałym symbolem j wdzięczności i szacunku dzieci i    młodzieży dla wyróżnianych osób i instytucji.

 

Medal Serce Dziecku otrzymują - (jedną z 10 nagrodzonych osób była):

 

Pani Jolanta Kalisiak – dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi      na wniosek Parlamentu Uczniowskiego szkoły i rodziców. Pani dyrektor dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami a także realizację wielu projektów edukacyjnych i profilaktycznych również we współpracy z młodzieżą z Niemiec i z Izraela. Pani Jolanta Kalisiak od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka, a Jej uczniowie przygotowują seminaria poświęcone historii obozu przy ulicy Przemysłowej oraz przedstawienia artystyczne.

 

W innym miejscu na stronie Stowarzyszenia "Komitet Dziecka" czytamy:

Od 1988 roku w Dniu Dziecka w samo południe Komitet Dziecka organizuje spotkania pod Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów. Przychodzą na nie byli więźniowie hitlerowskiego obozu dziecięcego przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz młodzież szkolna z Łodzi i różnych miejscowości województwa łódzkiego. Tego dnia przed uroczystością XXIV LO w swoim gmachu organizuje od 2006 roku seminarium poświęcone historii obozu.

 

Prelegentami seminarium są historycy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, IPN Oddział w    Łodzi, łódzkiego Centrum Dialogu/UŁ. XXIV Liceum Ogólnokształcące zaprasza na seminarium inne      szkoły z Łodzi i województwa. Wykłady maja formę otwartą. Czasami brali w nich udział byłe więźniarki i    byli więźniowie obozu oraz ich rodziny.

 

Mając na uwadze otwartość Jolanty Kalisiak - Dyrektor szkoły na zaproszenia do współpracy w ramach projektów edukacyjnych dot. obozu, autorka Wirtualnego Muzeum obozu ma nadzieję z pomocą szkoły już wkrótce zebrać interesujący materiał na temat efektów wieloletnich działań edukacyjnych liceum na rzecz upowszechniania wiedzy o dziecięcym obozie.