XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

 

 

Na stronie szkoły trudno znaleźć kompleksowe informacje na temat działań szkoły na rzecz  upowszechniania wiedzy o historii obozu na Przemysłowej. Jedynie w Planie pracy na rok szkolny 2018/ 2019, w rubryce - Organizacja imprez szkolnych motywujących do aktywności, kreatywności i odpowiedzialności uczniów - udało odnaleźć się zapis: Przygotowanie Seminarium historycznego wraz z częścią artystyczną upamiętniającego likwidację Obozu dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (termin - 1.06.2019r.). Wskazanie na seminarium znalazło się w bezpośrednim sąsiedztwie Organizacji obchodów 75-lecia likwidacji getta łódzkiego.

 

Na stronie Stowarzyszenia "Komitet Dziecka" umieszczono zapis:

 

W dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 12 przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych              Szeregów zostaną uhonorowane osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz dzieci - za piękną            postawę i pracę na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wsparcia i życzliwości.

Medal Serce Dziecku przyznawany jest raz w roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez    Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową, w skład której wchodzą uczniowie łódzkich szkół.

W dniu 16 maja 2019 roku Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone m.in. przez samorządy uczniowskie                z województwa łódzkiego i Łodzi. Medale są trwałym symbolem j wdzięczności i szacunku dzieci i    młodzieży dla wyróżnianych osób i instytucji.

 

Medal Serce Dziecku otrzymują - (jedną z 10 nagrodzonych osób była):

 

Pani Jolanta Kalisiak – dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi      na wniosek Parlamentu Uczniowskiego szkoły i rodziców. Pani dyrektor dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami a także realizację wielu projektów edukacyjnych i profilaktycznych również we współpracy z młodzieżą z Niemiec i z Izraela. Pani Jolanta Kalisiak od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka, a Jej uczniowie przygotowują seminaria poświęcone historii obozu przy ulicy Przemysłowej oraz przedstawienia artystyczne.

 

W innym miejscu na stronie Stowarzyszenia "Komitet Dziecka" czytamy:

Od 1988 roku w Dniu Dziecka w samo południe Komitet Dziecka organizuje spotkania pod Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów. Przychodzą na nie byli więźniowie hitlerowskiego obozu dziecięcego przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz młodzież szkolna z Łodzi i różnych miejscowości województwa łódzkiego. Tego dnia przed uroczystością XXIV LO w swoim gmachu organizuje od 2006 roku seminarium poświęcone historii obozu.

 

Prelegentami seminarium są historycy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, IPN Oddział w    Łodzi, łódzkiego Centrum Dialogu/UŁ. XXIV Liceum Ogólnokształcące zaprasza na seminarium inne      szkoły z Łodzi i województwa. Wykłady maja formę otwartą. Czasami brali w nich udział byłe więźniarki i    byli więźniowie obozu oraz ich rodziny.

 

Mając na uwadze otwartość Jolanty Kalisiak - Dyrektor szkoły na zaproszenia do współpracy w ramach projektów edukacyjnych dot. obozu, autorka Wirtualnego Muzeum obozu ma nadzieję z pomocą szkoły już wkrótce zebrać interesujący materiał na temat efektów wieloletnich działań edukacyjnych liceum na rzecz upowszechniania wiedzy o dziecięcym obozie.

26 lutego 2021

XXIV Liceum Ogólnokształcące

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI