WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

POWSTAŁO WIRTUALNE MUZEUM OBOZU

 

               ODDAJĘ W PAŃSTWA RĘCE WIRTUALNE MUZEUM OBOZU - EFEKT PRACY NIE TYLKO MOJEJ, ALE WSZYSTKICH, KTÓRZY PAMIĘĆ O OBOZIE PRZY PRZEMYSŁOWEJ UZNALI ZA CZEŚĆ SWOJEJ WŁASNEJ PAMIĘCI/TOŻSAMOŚCI

Urszula Sochacka

 

Przybliża historię dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, poprzez prezentację efektów projektów dot. obozu, zrealizowanych przeze mnie od 2009 roku, we współpracy z innymi osobami i instytucjami. 

 

Odwiedzający stronę mogą też zapoznać się z realizowanymi w przeszłości i aktualnie działaniami na rzecz upowszechniania wiedzy o historii obozu i upamiętniania jego ofiar - w zakładce - UPAMIĘTNIENIA - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY - znajdą wizytówki ich wykonawców - osób prywatnych, organizacji społecznych i instytucji państwowych.

 

            Od 2009 roku zrealizowałam kilkanaście projektów dot. obozu - w różnej formie (m.in. projekty edukacyjne, książka, projekt społeczny, badania naukowe i film dokumentalny, który przez ostatnie lata był jednym z ważniejszych źródeł informacji o obozie). Zebrałam bogatą dokumentację dot. obozu, m.in. w formie filmów, zdjęć, wywiadów, ankiet, scenariuszy zajęć, rysunków, projektu podręcznika. Mając na uwadze nieobecność historii obozu w sferze publicznej, uważam, że upowszechnienie zebranych przeze mnie materiałów jest nie tylko dobrym pomysłem, ale wręcz moim obowiązkiem. Dokonam ich wyboru, opracuję i przygotuję na stronę www. Brakujące wątki uzupełnię podczas kwerendy i prac w terenie. W wyniku wizyt studyjnych w instytucjach pamięci w Polsce i Niemczech oraz kwerendy w Internecie wybiorę formę prezentacji właściwą dla wrażliwego tematu, jakim jest martyrologia dziecięca, i mając na uwadze potencjalnych odbiorców - także dzieci. Ponieważ myślę o stronie www nie tylko jako o współczesnym Wirtualnym Muzeum, w różnych formach udostępniającym informacje o historii obozu, ale też jako o platformie współpracy między podmiotami, które działają na rzecz pamięci o obozie lub powinny to robić, planuję zaprosić do współpracy przy tworzeniu strony i późniejszym jej prowadzeniu łódzkie niekomercyjne podmioty. Aktualnie inicjatywy na rzecz pamięci o obozie nie są skoordynowane, nie uzupełniają się, a tym samym nie zapewniają skutecznego przekazu pamięci. Do współpracy chcę zaprosić dotychczasowych partnerów - np. Szkołę Podstawową nr 81 w Łodzi – strażnika pamięci o obozie, ale też nowych.

(Źródło - wniosek stypendialny - nabór - 2019/2020 r.)

 

    Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót