WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

URZĄD MIASTA ŁODZI

26 lutego 2021

URZĄD MIASTA ŁODZI - inicjatywy na rzecz upamiętnienia ofiar dziecięcego obozu

zamontowanie tablicy

W efekcie wieloletnich starań byłego więźnia obozu - Tadeusza Wlazło, wojskowego, dzięki któremu przez lata podczas 1-czerwcowych obchodów obok Pomnika Pękniętego Serca, symbolizującego ofiary dziecięcego obozu na Przemysłowej, była wystawiana warta honorowa, Urząd Miasta Łodzi ufundował tablicę, która została umieszczona na budynku dawnej administracji obozowej.

(niestety jedyny identyfikator historii miejsca - znajdujący się na terenie dawnego obozu i wskazujący bezpośrednio na konkretny obóz, zawiera w jego nazwie błąd)

 

odnowienie Pomnika Pękniętego Serca

Po tym, jak w 2012 roku, w łódzkiej prasie ukazały się zdjęcia, na których uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym "Uwolnić Chudego" oraz w kręceniu scen do filmu "Nie wolno się brzydko bawić", na zniszczony pomnik naklejają serca, zapadła decyzja o jego odnowieniu.

realizacja nowego założenia wokół Pomnika Pękniętego Serca

W 2019 roku Pomnik Pękniętego Serca został zniszczony.

W styczniu 2020 roku, z inicjatywy łódzkich Radnych (Monika Malinowska-Olszowy, Elżbieta Bartczak, dr hab. Marcin Gołaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi) znicz obok Pomnika Pękniętego Serca zapłonie "żywym ogniem", zostanie zamontowana tablica pamiątkowa oraz oświetlenie i monitoring.

 

udział przedstawicieli UMŁ w oficjalnych uroczystościach i spotkaniach dot. obozu

 

Przedstawiciele UMŁ oraz podległych mu instytucji uczestniczą w oficjalnych uroczystościach i spotkaniach mających na celu promocję pamięci o dziecięcym obozie (m.in. w 1-czerwcowych uroczystościach upamiętniających organizowanych od wielu lat przez Stowarzyszenie "Komitet Dziecka", w majowych uroczystościach organizowanych od kilku lat przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny, np. w spotkaniu zorganizowanym przez "Gazetę Wyborczą" w Centrum Dialogu/2015 r.).

 

(Zdjęcia - z Archiwum Stowarzyszenia U siebie-At home, autorzy: Urszula Sochacka,  Wacław Pyzioł)

Powrót