WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

UNIWERSYTET JAGIELOŃSKI

27 lutego 2021

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki - Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Negocjowanie form pamięci. Analiza reprezentacji i praktyk upamiętniania obozu dziecięcego przy ulicy Przemysłowej w Łodzi” – rozprawa doktorska przygotowywana przez Urszulę Sochacką, pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Majewskiego, prof. nadzw. UJ.

 

Wydział Polonistyki - Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej

Na zajęciach z Pragmatyki zawodu nauczyciela, przeznaczonych dla studentek piątego roku polonistyki ze specjalizacji nauczycielskiej, przygotowywano cykl lekcji do wybranych książek z serii "Wojny dorosłych - historie dzieci", publikowanej przez łódzkie Wydawnictwo Literatura.

W ramach projektu powstały cztery cykle (do książek: Mała wojna Katarzyny Ryrych, Chłopiec z Lampedusy Rafała Witka, Wysiedleni Doroty Nogali-Combrzyńskiej oraz Dzieci, których nie ma Renaty Piątkowskiej) - docelowo do zamieszczenia na stronie wydawnictwa w zakładce "Do pobrania/scenariusze lekcji".

Seria ta przybliża dzieciom i młodzieży trudne historie - obejmujące czas drugiej wojny światowej, ale również współczesne, m.in. historie uchodźców. Autorki projektu uznały, że wybrane książki powinny być czytane przez dzieci i młodzież w polskich szkołach. W swoich pracach studentki położyły nacisk na wymierne, twórcze cele edukacyjne oraz nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, z włączeniem cyfrowych środków dydaktycznych. W przypadku Dzieci, których nie ma, książki poruszającej niezwykle bolesną i delikatną tematykę, studentki zaprojektowały zadania pozwalające na indywidualną refleksję (rozmowa w milczeniu) oraz pokazujące pozytywny wzorzec (pedagogika Korczaka). Odwołały się również do ważnego we współczesnych badaniach nad literaturą i kulturą czasu Zagłady zagadnienia postpamięci.

(Źródło - opracowanie dr Karoliny Wawer, prowadzącej zajęcia)

 

Scenariusze:

Scenariusze cyklu lekcji o książce Dzieci, których nie ma Renaty Piątkowskiej

Powrót