Powrót

Scenariusze cyklu lekcji o książce Dzieci, których nie ma Renaty Piątkowskiej

Wydział Polonistyki - Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Negocjowanie form pamięci. Analiza reprezentacji i praktyk upamiętniania obozu dziecięcego przy ulicy Przemysłowej w Łodzi” – rozprawa doktorska przygotowywana przez Urszulę Sochacką, pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Majewskiego, prof. nadzw. UJ.

 

Wydział Polonistyki - Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej

Na zajęciach z Pragmatyki zawodu nauczyciela, przeznaczonych dla studentek piątego roku polonistyki ze specjalizacji nauczycielskiej, przygotowywano cykl lekcji do wybranych książek z serii "Wojny dorosłych - historie dzieci", publikowanej przez łódzkie Wydawnictwo Literatura.

W ramach projektu powstały cztery cykle (do książek: Mała wojna Katarzyny Ryrych, Chłopiec z Lampedusy Rafała Witka, Wysiedleni Doroty Nogali-Combrzyńskiej oraz Dzieci, których nie ma Renaty Piątkowskiej) - docelowo do zamieszczenia na stronie wydawnictwa w zakładce "Do pobrania/scenariusze lekcji".

Seria ta przybliża dzieciom i młodzieży trudne historie - obejmujące czas drugiej wojny światowej, ale również współczesne, m.in. historie uchodźców. Autorki projektu uznały, że wybrane książki powinny być czytane przez dzieci i młodzież w polskich szkołach. W swoich pracach studentki położyły nacisk na wymierne, twórcze cele edukacyjne oraz nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, z włączeniem cyfrowych środków dydaktycznych. W przypadku Dzieci, których nie ma, książki poruszającej niezwykle bolesną i delikatną tematykę, studentki zaprojektowały zadania pozwalające na indywidualną refleksję (rozmowa w milczeniu) oraz pokazujące pozytywny wzorzec (pedagogika Korczaka). Odwołały się również do ważnego we współczesnych badaniach nad literaturą i kulturą czasu Zagłady zagadnienia postpamięci.

(Źródło - opracowanie dr Karoliny Wawer, prowadzącej zajęcia)

 

Scenariusze:

Uniwersytet Jagielloński

27 lutego 2021

UNIWERSYTET JAGIELOŃSKI

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI