Powrót

Łódź - Genowefa Kowalczuk, Imbke Behnken, Barbara Dudek

d- dokumentacja polsko-niemieckiej współpracy Stowarzyszenia z dr Imbke Behnken

3.11.2016 Łódź - Marsz Pamięci organizowany przez Archidiecezję Łódzką

- dokumentacja inicjatyw upamiętniających realizowanych przez inne podmioty, niż Stowarzyszenie (materiały pisane, zdjęcia, filmy)

8 listopad 2019 - publikacja wspomnień Genowefy Kowalczuk, byłej więźniarki obozu

- publikacje na temat obozu (w tym wspomnienia byłych więźniów obozu)

 fragment artykułu na temat obozu

- dokumentacja dot. historii obozu przygotowywana na etapie przygotowywania kolejnych projektów (kserokopie i skany/zdjęcia wybranych materiałów źródłowych, opracowania publikacji na temat obozu, dane na temat poziomu archiwizacji w odniesieniu do historii obozu - w Polsce i Niemczech, opis rezultatów kwerend przeprowadzonych w polskich i niemieckich archiwach)

1944 - fragment oryginalnego skierowania do obozu 10-letniego Stanisława Sochackiego

- kilkadziesiąt wniosków do konkursów grantowych (wraz z opisami zgłaszanych projektów upowszechniających wiedzę na temat historii obozu i promujących pamięć o jego dziecięcych ofiarach)

26.05.2017 Niemcy - pokaz niemieckiej wersji filmu Nie wolno się brzydko bawić

- dokumentacja ponad 80 pokazów filmu w Polsce, Niemczech, Izraelu i Rosji (materiały pisane, zdjęcia, filmy)

17.01.2013 ŁDK - premiera filmu Nie wolno się brzydko bawić

- film dokumentalny o obozie i międzypokoleniowym przekazie traumy "Nie wolno się brzydko bawić" (2012), którego Stowarzyszenie jest producentem

rysunki autorstwa uczennic i uczniów SP 81 w Łodzi

- dokumentacja projektów edukacyjnych i artystycznych zrealizowanych w ścisłej współpracy ze Szkoła Podstawową nr 81 w Łodzi (materiały pisane, zdjęcia, filmy) w latach 2012-2020

kadr z filmu Nie wolno się brzydko bawić

- wywiady z rodzinami, w tym z dziećmi byłych więźniarek i więźniów (3)

Łódź -Krystyna Spigiel (w obozie Pacut)

- wywiady z byłymi więźniarkami i więźniami obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (25)

W zasobach archiwum społecznego Stowarzyszenia, konstruowanego od 2009 roku do chwili obecnej, znajdują się:

Stowarzyszenie U siebie-At home

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI