W tym miejscu chciałam odnotować kilka działań, najczęściej niecyklicznych, ale bardzo ważnych dla upamiętnienia ofiar obozu i upowszechniania wiedzy o nim:

 

murale z wizerunkami dzieci "z Przemysłowej", umieszczone na budynkach w Łodzi i w Białej, w ramach akcji "Murale Pamięci - Dzieci Bałut" - inicjatorka - Katarzyna Tośta - "Stowarzyszenie na Co dzień i Od Święta"

 

Ballada o "Przemysłowej" - Anita Vranjes - słowa, Waldemar Sutryk - muzyka - utwór wykonywany przez Chór Dziecięcy Miasta Łodzi

 

"Serce drzewa" -  uwspółcześnione oznakowanie terenu dawnego obozu - na terenie SP 81 w Łodzi, która mieści się na granicy terenu dawnego obozu - wykonane przez młodzież z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi w ramach projektu "Przyjaciele Chudego"

 

"Uwolnić pamięć" - film o obozie autorstwa Bartosza Rosiaka, absolwenta SP 81 w Łodzi

 

berlińska wystawa "Zabijanie z przekonania" zawierająca część poświęconą historii obozu przy Przemysłowej (efekt współpracy autorki "Wirtualnego Muzeum obozu" z inicjatorem i kuratorem wystawy - Michaelem Gollnowem i współorganizatorką - Lucyną Brendle)

 

strony internetowe na rzecz promocji pamięci o ofiarach dawnych obozów dla dziewcząt w Uckermark oraz dla chłopców w Moringen zawierają informacje na temat obozu przy Przemysłowej (kilka lat temu autorka "Wirtualnego Muzeum obozu" nawiązała współpracę z działającymi na rzecz pamięci o ww. obozach)

 

już wkrótce na stronie WM więcej szczegółów na temat ww. inicjatyw oraz - miejmy nadzieję - kolejnych...

07 marca 2021

INNE

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI