Okolicznościowe spotkania byłych Więźniów Obozu z Łodzi miały miejsce w Mosinie od 1968 roku.

Uczestniczyli w nich byli więźniowie z całej Polski. Zawsze odbywały się w rocznicę wyzwolenia obozu, tj. w końcu stycznia. W 1988 roku odbył się XX Zjazd byłych Więźniów Obozu Łódzkiego.

Zjazd Byłych Więźniów Obozu w 1989 roku był jednym z ostatnich...

 

                                                                                                        (Źródło - Galeria Historyczna działająca w ramach Galerii Sztuki w Mosinie)

WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

W Mosinie gromadzeniem materiałów dotyczących obozu przy Przemysłowej zajmuje się Galeria Historyczna działająca w ramach Galerii Sztuki w Mosinie. Dział historyczny został stworzony z dawnej Izby Muzealnej w Mosinie.

W związku z brakiem miejsca na stałą ekspozycję poświęconą historii miasta Mosina i jej mieszkańców, a w tym historii mosińskich dzieci wywiezionych do obozu w Łodzi, organizowane są co jakiś czas czasowe wystawy poświęcone okresowi II wojny światowej.

 

GALERIA HISTORYCZNA W MOSINIE

28 listopada 2020

„Sprawa mosińska. Mieszkańcy Mosiny w czasie II wojny światowej”

24 maja 2014r. odbył się wernisaż wystawy „Sprawa mosińska. Mieszkańcy Mosiny w czasie II wojny światowej”, przeniesionej z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Prezentowała życie mosinian w przededniu wojny oraz w czasie wojny. Fragment wystawy był poświęcony obozowi w Łodzi.

„Martyrologia mieszkańców Mosiny”

30 marca 2019r. odbył się wernisaż wystawy „Martyrologia mieszkańców Mosiny”, która w większości została poświęcona obozowi w Łodzi i mosińskim dzieciom wywiezionym do niego. Głównymi gośćmi wernisażu byli trzej dawni więźniowie obozu, którzy opowiedzieli, jak wyglądało życie w obozie. Na wystawie zaprezentowane zostały zdjęcia i dokumenty obrazujące życie w obozie (materiały własne i zebrane) oraz archiwalne zdjęcia ze spotkań byłych więźniów, jakie odbywały się w latach 80-tych w Mosinie, a także zdjęcia z wizyt mieszkańców Mosiny na uroczystościach corocznych w Łodzi. W folderze do wystawy pokrótce są opisane spotkania byłych więźniów i wizyty w Łodzi.

Mieszkańcy Mosiny na uroczystościach w Łodzi

materiały zgromadzone w zasobach Galerii Historycznej:

 

- Oryginały listów od dzieci do rodziny i do dzieci od rodziny – 50 sztuk

- Oryginalny regulamin obozowy – 2 sztuki

- Oryginalne zaświadczenie o zwolnieniu z obozu w Łodzi – 2 sztuki

- Oryginalna kartoteka obozowa – 1 sztuka

- Kopie kartotek obozowych – 7 sztuk

- Kopie zdjęć z kartotek – 14 sztuk

- Kopia zdjęcia dziewczynki z obozu – 1 sztuka

- Kopia prośby i odmowy zwolnienia dziecka z obozu – 1 sztuka

- Wspomnienia jednego z więźniów obozu łódzkiego spisane w 1974r.

 

     

   

 Galeria Historyczna

 

     udostępnia także zgromadzone w jej zasobach materiały.       Korzystają z nich uczniowie i studenci - do prac

     semestralnych, dyplomowych, konkursowych itp

.                 

.

 

Powrót