WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Dzieci aktywizują dorosłych

11 marca 2021

Dzieci aktywizują dorosłych

Efektem edukacji poprzez doświadczanie były: rozbudzenie u dzieci zainteresowania tematyką i wzrost wiedzy, która posłużyła do wspólnej pracy nad scenariuszami lekcji. Wraz z przewodnikami, historykami i przewodnikami uczniowie współpracowali nad scenariuszami lekcji na temat wojennych losów dzieci polskich, romskich i żydowskich. Jedną z nich, autorstwa przedstawiciela łódzkiego oddziału IPN oraz uczniów SP81, w trakcie której wykorzystano przestrzeń szkolnej Izby Pamięci, została przetestowana podczas uroczystego podsumowania projektu, kiedy to uczniowie SP81 przeprowadzili ją samodzielnie dla swoich kolegów przybyłych na uroczystość.

Cykl warsztatów dot. zachowania w oficjalnych instytucjach dostarczył dzieciom odpowiednich informacji i umiejętności, które wykorzystali podczas wizyt w urzędach i podczas publicznych wystąpień. „Oswojeniu” sytuacji, w których mogą być oceniani, służyła też praca z kamerą i jej obecność przez cały czas trwania projektu.

Dzieci otrzymały też duże wsparcie od trenerek ngo z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK oraz Gazety Społecznej Miasto Ł - trenerki, mające duże doświadczenie we współpracy z różnymi lokalnymi podmiotami, m.in. z urzędami i mediami, wsparły uczniów SP81 w przeprowadzeniu przez nich akcji promocyjnej projektu.

O swoich działaniach uczniowie SP81 informowali łódzkie media, czego efektem były audycje radiowe, relacje telewizyjne i artykuły prasowe z ich udziałem. Dzieci wzięły udział w audycji radiowej „na żywo”, w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiego oraz w Radiu Eska (materiał był na 4 antenach - Eska Łódź, Wawa, Vox, Plus). Odpowiadały na pytania dziennikarzy Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego, Gazety Wyborczej, Angory i Angorki, Radia Łódź, TVN 24, TV Toya. Odwiedziły też TVP S.A. oddział w Łodzi.

Prace graficzne dzieci SP 81 w Łodzi