Prace graficzne dzieci SP 81 w Łodzi

Efektem edukacji poprzez doświadczanie były: rozbudzenie u dzieci zainteresowania tematyką i wzrost wiedzy, która posłużyła do wspólnej pracy nad scenariuszami lekcji. Wraz z przewodnikami, historykami i przewodnikami uczniowie współpracowali nad scenariuszami lekcji na temat wojennych losów dzieci polskich, romskich i żydowskich. Jedną z nich, autorstwa przedstawiciela łódzkiego oddziału IPN oraz uczniów SP81, w trakcie której wykorzystano przestrzeń szkolnej Izby Pamięci, została przetestowana podczas uroczystego podsumowania projektu, kiedy to uczniowie SP81 przeprowadzili ją samodzielnie dla swoich kolegów przybyłych na uroczystość.

Cykl warsztatów dot. zachowania w oficjalnych instytucjach dostarczył dzieciom odpowiednich informacji i umiejętności, które wykorzystali podczas wizyt w urzędach i podczas publicznych wystąpień. „Oswojeniu” sytuacji, w których mogą być oceniani, służyła też praca z kamerą i jej obecność przez cały czas trwania projektu.

Dzieci otrzymały też duże wsparcie od trenerek ngo z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK oraz Gazety Społecznej Miasto Ł - trenerki, mające duże doświadczenie we współpracy z różnymi lokalnymi podmiotami, m.in. z urzędami i mediami, wsparły uczniów SP81 w przeprowadzeniu przez nich akcji promocyjnej projektu.

O swoich działaniach uczniowie SP81 informowali łódzkie media, czego efektem były audycje radiowe, relacje telewizyjne i artykuły prasowe z ich udziałem. Dzieci wzięły udział w audycji radiowej „na żywo”, w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiego oraz w Radiu Eska (materiał był na 4 antenach - Eska Łódź, Wawa, Vox, Plus). Odpowiadały na pytania dziennikarzy Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego, Gazety Wyborczej, Angory i Angorki, Radia Łódź, TVN 24, TV Toya. Odwiedziły też TVP S.A. oddział w Łodzi.

Dzieci aktywizują dorosłych

11 marca 2021

Dzieci aktywizują dorosłych

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI