RAPORT 2017 DZIECI

Powrót

Czerwiec 2017 -  na wystawie "Nie ma dzieci są ludzie. Prawa dziecka to prawa człowieka" (pokazywana przez ok. rok), część dotycząca historii/losów wojennych dzieci obejmowała dzieci z getta łódzkiego, z obozu cygańskiego i obozu przy ul. Przemysłowej. Została stworzona wersja mobilna wystawy (na roll-upach). Powstały także dwie dodatkowe wersje do dyspozycji Rzecznika Praw Dziecka (edycja polsko-angielska) i Instytutu Francuskiego w Warszawie (edycja polsko-francuska). Ww. wersje wystawy podróżują po polskich szkołach i instytucjach (Opole, Gdańsk, Śląsk).

 

W ramach projektu Dzieci 2017 - w gazetce "Raport 2017: Dzieci", która została przygotowana przez CD we współpracy z młodzieżą, zostały zamieszczone artykuły o obozie pisane przez młodzież z gimnazjum i liceum (gazetka została wydrukowana i rozesłana do szeregu instytucji w całej Polsce).

 

4 grudnia 2017 - prezentacja w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana wystawy „Germanizacja dzieci polskich”, przygotowanej przez IPN Oddział Łódź, oraz wykład Artura Ossowskiego (IPN) pt. „Historia obozu dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej”.

 

5 grudnia 2017 - pokaz filmu pt. „Nie wolno się brzydko bawić” oraz rozmowa z jego reżyserką - Urszulą Sochacką.

 

30 maja 2018:

- wykład pt. „Historia obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi”, w ramach uroczystości upamiętniających ofiary obozu, prowadzenie - Adam Sitarek, organizator - XXIV LO w Łodzi,

- spacer szlakiem byłego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, prowadzenie - Adam Sitarek, Michał Adamiak, Justyna Tomaszewska.

 

31 maja 2019:

- wykład pt. „Historia obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi”, w ramach uroczystości upamiętniających ofiary obozu, prowadzenie - Adam Sitarek, organizator - XXIV LO w Łodzi,

- spacer szlakiem byłego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, prowadzenie - Adam Sitarek, Michał Adamiak.

 

10 grudnia 2019 - spotkanie z okazji kolejnej rocznicy utworzenia obozu - rozmowa z autorką książki „Eee tam… takiego obozu nie było...” - Urszulą Sochacką oraz dr hab., prof. UŁ Kają Kaźmierską i dr Katarzyną Waniek (UŁ), prowadzenie - Adam Sitarek, współorganizator - Sekcja Badań Biograficznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

2 czerwca 2020 - spacer po terenie byłego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi (wydarzenie online, prowadzenie - Adam Sitarek).

 

3 czerwca 2020 - webinar poświęcony historii obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi dla uczniów XXIV LO w Łodzi, prowadzenie - Adam Sitarek.

 

3 grudnia 2020 - rozmowa poświęcona pamięci obozu przy ul. Przemysłowej i jej wykorzystaniu w polityce historycznej po 1945 r. (wydarzenie online). Goście: dr Andrzej Czyżewski (UŁ), dr Tomasz Toborek (IPN), prowadzenie - dr Adam Sitarek.

 

Spotkania dotyczące obozu - m.in. w ramach spacerów po Łodzi.

 

Spotkania z Radą Osiedla Bałuty-Doły i mieszkańcami osiedla w sprawie projektu zaznaczania granic obozu.

 

Przypominając o wspólnym wojennym losie dzieci żydowskich, romskich i polskich - co roku podczas obchodów rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto symbolicznie składane są kwiaty pod Pomnikiem Pękniętego Serca i przy kuźni na terenie byłego obozu cygańskiego.

 

 

Grudzień 2012  - organizacja (we współpracy z IPN) 70. rocznicy utworzenia obozu przy ul. Przemysłowej.

 

Grudzień 2012 - zaangażowanie w projekt Stowarzyszenia "Na Co Dzień i Od Święta" (włączenie w cykl murali "Dzieci z Bałut" dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej).

 

7 grudnia 2012:

- wykład pt. „Historia obozu dla dzieci i młodzieży polskiej” - prowadzenie Adam Sitarek, współorganizator - PTTK w Łodzi,

 

- lekcja dla uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Łodzi pt. „Obóz przy ul. Przemysłowej”, prowadzenie - Szymon Pawlak.

 

3 sierpnia 2014 - spacer pt. „Dwa obozy w sercu getta: obóz cygański oraz obóz dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej”, prowadzenie - Kamil Durka, współorganizator - PTTK w Łodzi.

 

15 marca 2015 - spotkanie pt. „Spotkanie z obozem niepamięci”, organizator - Gazeta Wyborcza, współorganizator - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

 

30 maja 2017 - pokaz filmu dokumentalnego pt. „Uwolnić pamięć” w reż. Bartka Rosiaka (wcześniej - organizacja promocji filmu).

Kalendarium wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana związanych z upamiętnieniem historii obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi:

Grudzień 2011 - wydarzenie w Muzeum Miasta Łodzi i łódzkim IPN - prowadzenie rozmów o monografii obozu, nad którą pracował Artur Ossowski (IPN).

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI