Powrót

Archiwa państwowe i społeczne

 

 

Wyniki kwerendy prowadzonej w latach 2009-2012 oraz w 2019 roku, pod kątem materiałów źródłowych dot. obozu przy Przemysłowej:

Badaniami objęto różnego rodzaju archiwa – różne pod względem struktury, sposobu funkcjonowania, w tym – finansowania i deklarowanej misji, a także rodzaju gromadzonych materiałów.

Polskie archiwa państwowe i społeczne, które posiadają w swoich zasobach zbiory dot. obozu przy Przemysłowej:

 

Archiwa Państwowe w Łodzi, Katowicach, Poznaniu

IPN (głównie Oddział w Łodzi)

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

dawnego ZboWiD-u

Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi

dawnej Izby Muzealnej w Mosinie

Izby Pamięci Narodowej w Białej

dawnej GOK Dzierżązna

Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią/pośrednio Ośrodka Karta

organizacji pozarządowej Stowarzyszenie U siebie-At home

 

Wyniki kwerendy prowadzonej w 2019 roku, pod kątem działań o charakterze popularyzatorsko – edukacyjnym, kiedyś określanych jako dodatkowe, obok głównej formy działalności archiwów, jakim jest gromadzenie i udostępnianie:

 

Polskie archiwa państwowe i społeczne, które na bazie posiadanych zbiorów dot. obozu prowadzą ww. działania: 

IPN (głównie Oddział w Łodzi) – działań nie prowadzi Archiwum, ale Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi

dawnej Izby Muzealnej w Mosinie

Izby Pamięci Narodowej w Białej

dawnej GOK Dzierżązna

organizacji pozarządowej Stowarzyszenie U siebie-At home

 

(Źródło – kwerenda przeprowadzona przez Urszulę Sochacką w latach 2009-2012, w 2019 i 2020 roku)

 

 

Wyniki kwerendy prowadzonej w 2020 roku, w niemieckich archiwach, pod kątem materiałów źródłowych dot. obozu przy Przemysłowej:

 

Archiwa w Bad Arolsen (Arolsen Archives) i Uniwersytetu w Bremie – głównie dokumentacja dot. 
obozu przy Przemysłowej przekazana przez niemieckiego dziennikarza Michaela Heppa, który w 
latach 70. XX w. badał historię obozu przy Przemysłowej.

 

Archiwum WDR – film dokumentalny o obozie autorstwa Klausa Bednarza „Geheime Reichssache Kinderlager. Schicksale in Polen” (1971 rok).

 

Archiwum Federalne - Oddział w Ludwigsburgu – akta spraw prowadzonych przed niemieckimi sądami – dot. zbrodni popełnionych w Obozie przy ul. Przemysłowej.

 

(Źródło – kwerenda przeprowadzona przez dr hab. Imbke Behnken w 2020 roku)

 

Archiwum Federalne (Bundesarchiv):

- Oddział w Berlinie-Lichterfelde - akta osób pełniących służbę w Obozie przy ul. Przemysłowej oraz niemiecka dokumentacja dotycząca samego obozu.

- Oddział w Ludwigsburgu - jw.

 

Archiwa landowe – pojedyncze dokumenty w:

- Brandemburskie Archiwum Landowe w Poczdamie (Brandenburgisches Landeshauptarchiv)

- Saskie Archiwum Landowe Oddział w Lipsku

- Archiwum Landowe Saksonii-Anhalt (Landesarchiv Sachsen-Anhalt)

- Archiwum Landowe Badenii-Wittenbergi

- Heskie Archiwum Państwowe w Darmstadcie (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt)

 

 (Źródło – kwerenda przeprowadzona przez Hansa Gerharda Lukasa Pohla w 2020 roku)

 

           

           

           

           

           

           

           

 

             

 

           

28 lutego 2021

ARCHIWA PAŃSTWOWE,SPOŁECZNE I PRYWATNE

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI