WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Listopadowe Marsze Pamięci organizowane przez Archidiecezję Łódzką

 

               Łódź,17 stycznia 2013, konferencja prasowa po premierze filmu Urszuli Sochackiej „Nie wolno się                                              brzydko bawić” – pierwszego dokumentu na temat hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci.                            „Jeśli jest na sali chociaż jeden żurnalista – apeluję! Przekażcie informacje o naszym obozie                                                        mediom ogólnopolskim.” Od tego przejmującego wezwania, jakie wówczas wygłosił publicznie starszy pan o                              nazwisku Kazimierz Gabrysiak, zaczęła się moja determinacja w szerzeniu pamięci o hitlerowskim obozie zagłady                      dla polskich dzieci, który mieścił się w granicach łódzkiego getta przez 25 miesięcy II wojny światowej. A                                      władza ludowa postanowiła, że ma to być „obóz, którego nie był'.

(Jolanta Sowińska-Gogacz, Dzień Dziecka Nieinfantylnie w Łodzi - relacja z wydarzenia,

http://www.solidarni2010.pl/14083-dzien-dziecka-nieinfantylnie-w-lodzi--relacja-z-wydarzenia.html (dostęp 5.06.2013 r.)

 

W 2013 roku czerwcowe obchody pod pomnikiem „Pękniętego Serca” wyjątkowo odbyły się   dwukrotnie. Z racji kalendarza, w którym 1. czerwca przypadał w sobotę, tradycyjne 1-czerwcowe   uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka przeniesiono na poniedziałek 3go. Jednak 1. czerwca pod pomnikiem odbyło się ww. wydarzenie - Dzień Dziecka Nieinfantylnie  w Łodzi. 

 

              Tradycyjne obchody 1 czerwca (sobota) w tym roku wyjątkowo przeniesiono na poniedziałek. Ponieważ                                       jednak termin ten koliduje z codziennymi obowiązkami łodzian, spontanicznie postanowiliśmy – ja i Oddział

               Łódzki Solidarnych2010 - ów  tradycyjny termin niezależnie podtrzymać. W samo południe Dnia Dziecka swą                             obecność pod pomnikiem Pękniętego Serca odnotowało wielu poruszonych tematem łodzian, goście ze świata                          nauki i polityki, a także – co szczególnie ważne – ludzie młodzi. Gośćmi honorowymi było dwoje więźniów                                  „Przemysłowej” oraz ksiądz infułat Józef Fijałkowski – były więzień obozu przesiedleńczego na ulicy Łąkowej.                             [...]  Uroczysty Apel Poległych przeczytał wraz ze mną wspaniały człowiek i znakomity aktor wielu polskich                                   scen i filmów – Eugeniusz Korczarowski. Doskonałym epilogiem dla Apelu okazały się słowa ks. infułata                                     Józefa Fijałkowskiego wraz ze wspólną modlitwą. Wieńce i bukiety złożyli przedstawiciele kilku organizacji, a                               składanie otworzyła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi wraz z samorządem                                 uczniowskim.

(Jolanta Sowińska-Gogacz Dzień Dziecka Nieinfantylnie w Łodzi - relacja z wydarzenia, jw.)

 

Przez ww. dziecięcą delegację SP 81 obchody zostały zapamiętane jako bardzo hałaśliwe. Dzieci były nimi wystraszone. Na taki odbiór mogła mieć wpływ forma realizacji Apelu Poległych - wyczytywanym nazwiskom byłych więźniów i ofiar energicznie wtórująca młodzież, m. in. z Młodzieży Wszechpolskiej i łódzkiego oddziału ONR. Opacznie zostało też zrozumiane (głównie przez uczniów i personel SP 81 oraz podmioty wspierające je w upamiętnianiu dziecięcego obozu) "nieinfantylne" przesłanie uroczystości.

 

              Pierwsze, obywatelskie obchody pamięci o "dzieciach z Przemysłowej" opatrzone zostały hasłem DZIEŃ                                    DZIECKA NIEINFANTYLNIE. Ma to być sugestia, że Łódź jako zbiorowość mieszkańców i miejsce tak                                        kuriozalnego, jedynego tego typu obozu w Europie, powinna znaleźć w sobie predylekcję do świętowania                                    tego dnia w sposób unikatowy. Najpierw hołd dla tych dzieci, którym niegdyś zabrano wszystko, a dopiero potem                        prezenty dla tych dzisiejszych, które to wszystko mają. Uczciwe to, i wychowawcze.

 

(Jolanta Sowińska-Gogacz, Dzień Dziecka Nieinfantylnie w Łodzi - relacja z wydarzenia, jw.)

 

Określenie "nieinfantylne" zostało potraktowane jako przekreślenie wysiłków włożonych w dotychczasowe upamiętnienia z udziałem dzieci, a "nieinfantylne" obchody jako kontr-uroczystość. Powyższą interpretację może uprawomocniać m.in. krytyka uroczystości 1-czerwcowych:

 

               Ważne, rokroczne uroczystości, jakie odbywają się pod pomnikiem Pękniętego Serca na ul. Brackiej w Łodzi                               każdego 1 czerwca w południe, nie przyniosły jednak efektu pamięci zbiorowej, fali informacji o tym                                             straszliwym miejscu, trafiającej do każdego łódzkiego domu, a z czasem i do podręczników i na historyczne                               mapy.

 

(Jolanta Sowińska-Gogacz, Dzień Dziecka Nieinfantylnie w Łodzi - relacja z wydarzenia, jw.)

 

               [Akcja] Solidarnych2010, [którą] poparły i swą obecność odnotowały następujące formacje: Sympatycy                                        Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na czele z Tomaszem Załęskim, Młodzież                                      Wszechpolska i ONR - okręg łódzki, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Gazety Polskiej, Stowarzyszenie Forum                                  Dla Ojczyzny, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, Klub Chrześcijańsko-Narodowy, Stowarzyszenie                            Dziennikarzy Katolickich, Środowisko Polityczne Premiera Jana Olszewskiego w Łodzi i inni odbyła się tylko raz.

(Jolanta Sowińska-Gogacz, Dzień Dziecka Nieinfantylnie w Łodzi - relacja z wydarzenia, jw.)

 

W grudniu 2013 roku, podczas corocznej mszy świętej w intencji ofiar obozu, obecni w kościele mieli okazję poznać/usłyszeć Jolantę Sowińską-Gogacz (zarys działalności łódzkiej kulturoznawczyni - na stronie Wirtualnego Muzeum w zakładce dot. inicjatyw prywatnych na rzecz promocji pamięci o obozie), która zwróciła się z apelem o pamięć dla obozu.

W tym kontekście ważny wydaje się powrót do relacji z "nieinfantylnych"czerwcowych obchodów:

 

              Po południu miało miejsce zdarzenie niezapowiedziane i niezwykłej wagi – pod pomnik przybył ks. arcybiskup                            Marek Jędraszewski. Klęcząc u stóp wychudzonego, nagiego, kamiennego dziecka, poświęcając mu czas i                                zostawiwszy modlitwę, łódzki pasterz dał jasny komunikat, że sprawa „obozu na Przemysłowej” tkwi w jego                                duchownym sercu i gotów jest uczynić wiele, by to miejsce zostało uświęcone i na wieki pamiętane. Zdarzenie                            poruszające i kluczowe dla wizji podejmowania kolejnych starań w walce z zapomnieniem.

(Jolanta Sowińska-Gogacz, Dzień Dziecka Nieinfantylnie w Łodzi - relacja z wydarzenia, jw.)

 

            Efektem grudniowego wystąpienia Gogacz było zainicjowanie przez metropolitę łódzkiego abp. Marka Jędraszewskiego listopadowych Marszy Pamięci.

Pierwszy odbył się w 2013 roku. Każdorazowo rozpoczynał się mszą świętą w jednym z łódzkich kościołów. Następnie zebrani przechodzili ulicami Łodzi pod pomnik „Pękniętego Serca”. Maszerujący, w tym głównie młodzież katolickich szkół ponadpodstawowych, nieśli fotografie byłych więźniów. Po drodze odczytywane były nazwiska byłych więźniów obozu, żyjących i zmarłych. W obchodach uczestniczyli byli więźniowie obozu - przykładowo w 2016 roku wzięło ich udział siedmioro, wraz z rodzinami.

Powyższy opis nieprzypadkowo został sporządzony z użyciem czasu przeszłego. Ważną zmianą, jaka nastąpiła w formie realizacji listopadowych obchodów, jest ich rozmach. Początkowy pomysł, by każdego kolejnego roku w przygotowanie obchodów angażować inną parafię, zapewniał naturalną, mimowolną dystrybucję informacji na temat obozu do kolejnych lokalizacji/środowisk. Z kolei odpowiednio długie trasy przemarszu miały efekt promocyjny - dzięki nim fakt istnienia obozu (nie całkiem oczywisty dla łodzian) miał szansę zaistnienia w szerszej przestrzeni miasta. Zmiana koncepcji, której efektem jest wybór jednej parafii - stałej i położonej nieopodal Pomnika Martyrologii Dzieci, a co za tym idzie - skrócenie trasy przemarszu - zdecydowanie obniża pamięciotwórczą rolę Marszy Pamięci organizowanych przez Archidiecezję Łódzką.

               Cykliczne, gromadzące wokół siebie środowisko byłych więźniów (listopadowe obchody niejako "przejęły" od 1-czerwcowych uroczystości byłych więźniów obozu, oferując im pomoc w pokonaniu największej przeszkody, jaką jest podróż z ich miejsc stałego zamieszkania do Łodzi), z wypracowaną/dobrze znaną narracją łączącą elementy historyczne z religijnymi, listopadowe marsze miały szansę wzmocnić obecność obozu na mapie miasta. Rejestrowane i obszernie relacjonowane, głównie w TV Trwam i prasie katolickiej, na pewno wprowadziły tematykę  obozową do ogólnopolskiej przestrzeni publicznej. Musiała mieć na to także wpływ wielokrotna emisja w TV Trwam filmu z 2016 roku, nagrodzonego przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, „Odebrano Nam całe dzieciństwo”, w reżyserii Łukasza Bindka (jedną z głównych narratorek filmu jest Jolanta Sowińska-Gogacz, która także pośredniczyła w ustaleniach dot. zapisu na tablicy pamiątkowej, którą 7 listopada 2013 roku odsłonięto w łódzkiej katedrze/poświęcono przez abp. Marka Jędraszewskiego - zniszczona/zagubiona dokumentacja obozowa nie pozwala na oszacowanie dokładnej liczby więźniów obozu - historycy łódzkiego IPN twierdzą, iż maksymalnie mogło być ich 2 - 3 tysiące - na tablicy umieszczono liczbę ponad 12 tysięcy ofiar).

Powrót

(Źródło - Archiwum Urszuli Sochackiej)